KLUB STO 415

-15%
Nema dimenzije

Opis:

KLUB STO 415 je jednostavnog okruglog oblika obložen sa svih strana. Sa klub stolom 416 čini idealnu kombinaciju stolova.